Att sälja är att erbjuda lösningar

Du säljer inte till företag. Du säljer till människor.

Gå in i varje möte med inställningen att du ska lära känna en ny människa.

Visa ett genuint intresse för de problem som tynger henne.

Gör hennes problemen till dina egna problem.

Nu är det inte ett säljmöte ni sitter i längre. Ni sitter i ett arbetsmöte och försöker lösa ert gemensamma bekymmer.

Och plötsligt har du en ny kund.

Lämna en kommentar